นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๓ นอกเหตุ เหนือผล (Besides & Beyond) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ Gallery Hallway ชั้น ๒ และชั้น ๓, CRC Tower, All Seasons Place ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดย ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศบางส่วนในพิธีเปิดนิทรรศการ นอกเหตุเหนือผล

ศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ นอกเหตุเหนือผล ประกอบด้วย
๑. บัญชา สุริยบูรพกูล
๒. ชัชวาล รอดคลองตัน
๓. เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์
๔. จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์)
๕. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
๖. มาโนชญ์ เพ็งทอง
๗. สุธี สกุลหนู

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)