หน้ารวมบทความแสดงทัศนะ วิสัยทัศน์ ที่หลากหลายผ่านมุมมองของศิลปินกลุ่ม 'ทักษิณาวรรต' และบทความที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ ควรแก่การนำมาเผยแพร่ ทั้งนี้อาจเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระ หรือไร้สาระโดยสิ้นเชิงก็ได้ เหตุที่มาดังกล่าวนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้รับสารจากพวกเรา รู้จักตัวตนของศิลปินในแง่มุมต่างๆ หลายๆ ด้าน ผ่านงานเขียนของเขาเท่านั้นเอง

คำว่า Artisticle เป็นการนำคำว่า Artist แปลว่า ศิลปิน กับคำว่า Article แปลว่า บทความ มาสมาสรวมกันเป็นคำใหม่ หากผิดถูกอย่างไรตามหลักภาษา กระผม จิด-ตระ-ธานี คงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ แต่ได้ความหมายอย่างที่ผมเข้าใจและต้องการคือ 'บทความจากทัศนะของศิลปิน'

 

กฤษณะ เขียน : 'การประกวดพระพิฆเนศวร ครั้งที่ ๑' (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒)
กฤษณะ เขียน : 'ศิลปะไทย….กับความเป็นสากล' (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒)
กฤษณะ เขียน : 'จิตรกรไส้แห้งรุ่นอาวุโส อังคาร กัลยาณพงศ์..!!!!!' (๕ ตุลาคม ๒๕๕๒)
 

ธณาเศรษฐ์ เขียน : 'ธ ทรงเป็นที่รักยิ่ง ปวงไทย (Our Beloved The King)' (๒ ส.ค. ๒๕๕๖)
ธณาเศรษฐ์ เขียน : 'เรื่องเล่าจากฝีแปรงและพู่กันไทย...บินไกลสู่ยอกยาการ์ต้า' (๑๗ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๑)
 
ชัชวาล  เขียน : ทัศนะ แนวความคิด ขั้นตอนการทำงานชุด 'คติพุทธ : คติธรรม : คติสุข' (๒๗ มี.ค. - ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๑)
 

สุวัฒน์  เขียน : 'วิวัฒนาการของจิตรกรรมไทย' (๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑)
'พุทธศิลปิน' (บทความชื่นชม สุวัฒน์ แสนขัติยรัตย์ จากสูจิบัตร 'ธรรมปรัชญา - เทวานุภาพ') โดย พจนีย์ ตีระวนิช (ส.ค. ๒๕๕๐)
 

จิด-ตระ-ธานี : รวมธรรมะวีดีทัศน์ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ (๓ ตอน) (๑ มี.ค. ๒๕๕๓)
จิด-ตระ-ธานี : วีดีทัศน์ ชุด "รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง" โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส (๒๖ พ.ย. ๒๕๕๒)
จิด-ตระ-ธานี : Download เสียงอ่านหนังสือธรรมะ อ.พร รัตนสุวรรณ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล อ.วศิน อินทสระ (๓๑ ต.ค. ๒๕๕๑)
 
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : พิธีศพฟากฟ้าแบบชาวทิเบต (ชมเพื่อการปลงอสุภะ) (๕ ก.ค. ๒๕๕๓)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : หลวงพ่อปราโมทย์มาแล้ว..ว..ว (๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๓)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : รู้จักพระพุทธศาสนาในหน้าเดียว โดย ดังตฤณ (๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : ออกแบบปกซีดีเสียงอ่านหนังสือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (๒๑ ก.พ. ๒๕๕๓)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : นักภาวนาทุกคน "ต้องสู้" นะครับ (๖ ก.พ. ๒๕๕๓)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : วิปัสสนาแก้กรรมได้หรือ? ในคำตอบของ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช (๑๖ เม.ย. ๒๕๕๒)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : ดาวน์โหลดบทความ "บันเทิงธรรม" ฉบับเต็ม ๓๓ หน้า เขียนโดยสันตินันท์ (หรือ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปัจจุบัน) PDF : 1.79 MB (๓ เม.ย. ๒๕๕๒)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : หนึ่งภาพ แทนคำ ล้านคำพูด (๑๐ ส.ค. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : กราบพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในวันอาสาหฬบูชา (๑๗ ก.ค. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : พุทธศาสนสุภาษิต บาลี ไทย อังกฤษ (๑๑ ก.ค. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : 'เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน กลางคืนจำวัด' (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : กราบพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สวนสันติธรรม (๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียนในนาม พ่อไก่อู : ภาพเหยื่อไซโคลนนากิสที่พม่า เพื่อการปลงอสุภะ (ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อน) (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียน : อลังการ 'ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๕' (๓๑ ม.ค. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียน : 'ศิลปินในดวงใจ' ของ วัชระ กล้าค้าขาย (๓๐ ม.ค. ๒๕๕๑)
จิด-ตระ-ธานี  เขียน : ธรรมะร่วมสมัยกับ 'ดังตฤณ' vs อภิญญาญาณของหนุ่ม 'ริชชี่' (๑๓ พ.ย. ๒๕๕๐)
จิด-ตระ-ธานี  เขียน : 'เพ้อเจ้อ' ตามประสา ประทีป คชบัว (๑๓ พ.ย. ๒๕๕๐)
จิด-ตระ-ธานี  เขียน : ผมคิดอย่างไรกับภาพ 'ภิกษุสันดานกา' (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐)
 
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)