นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๑ ใช้ชื่อกลุ่มและชื่องานนิทรรศการร่วมกันว่า ทักษิณาวรรต (Thaksinawat) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ณ ทริปเปิลทู การ์เด้น โรงแรมทริปเปิลทู สีลม บูติค ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่ง สมทบทุนโครงการสร้าง โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดปัญญานันทาราม ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหลวง อ.คลอง ๖ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศบางส่วนในพิธีเปิดนิทรรศการ ทักษิณาวรรต

ศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ทักษิณาวรรต ประกอบด้วย
ศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์
๑. อังคาร กัลยาณพงศ์ (ศิลปินแห่งชาติ)
๒. ช่วง มูลพินิจ
๓. บำรุงศักดิ์ กองสุข
๔. จารุณี สุขสวัสดิ์

ศิลปินกลุ่มทักษิณาวรรต
๑. มาโนชญ์ เพ็งทอง
๒. จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์)
๓. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
๔. บัญชา สุริยบูรพกูล
๕. ชัชวาล รอดคลองตัน
๖. เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์
๗. นายดี ช่างหม้อ (ดุษฎี รักษ์มณี)

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)