ถ่ายภาพร่วมกัน (จากซ้าย) สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ, อ.ภูมิเดชา ขจรพิมานมาศ และ จิด-ตระ-ธานี

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)