นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๔ ความทรงจำจากท้องทะเล (Memories by the sea) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ Gallery Opium ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศจาก ความทรงจำจากท้องทะเล

ศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ความทรงจำจากท้องทะเล ประกอบด้วย
๑. บัญชา สุริยบูรพกูล
๒. ชัชวาล รอดคลองตัน
๓. จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์)
๔. เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์
๕. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)