นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๒ ศิลป์บนเรือนไม้ (Art at Thai teak wood house) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ ๑๑ แกลเลอรี่ และ สุข ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ    คุณทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ (ประธานกรรมการ SEAFCO PUBLIC CO., LTD.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ภาพบรรยากาศบางส่วนในพิธีเปิดนิทรรศการ ศิลป์บนเรือนไม้ศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ศิลป์บนเรือนไม้ ประกอบด้วย
๑. มาโนชญ์ เพ็งทอง
๒. ชัชวาล รอดคลองตัน
๓. จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์)
๔. เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์
๕. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
๖. บัญชา สุริยบูรพกูล

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)