๑. จิด-ตระ-ธานี    JitdraThanee ( Thanee Chinchusak )
๒. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์   ( Suwat Saenkattiyarat )
๓. ชัชวาล รอดคลองตัน   ( Chatchawan Rodklongtan )
๔. ธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์   ( Tanasade Silaaphiwon ) pre-name : Bancha Suriyaburaphakul
๕. เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์   ( Ekasit Jitrattikanon )
๖. วาสนา สีสัง   ( Wasana Srisang )
๗. กฤษณะ ชวนคุณากร   ( Krisana Chavanakunakorn )
๘. มาโนชญ์ เพ็งทอง   ( Manoth Pengtong )

   
Thaksinawat Artists's Forum Thaksinawat Artists's forum.
ขอเชิญร่วม 'สนทนาประสาศิลปะ' ที่กระดานเสวนากับ ศิลปินกลุ่มทักษิณาวรรต คลิกที่ไอคอนซ้ายมือครับ

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)