(จากซ้ายบน) สุธี สกุลหนู, ชัชวาล รอดคลองตัน, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, มาโนชญ์ เพ็งทอง, จิด-ตระ-ธานี
(ซ้ายล่าง) ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ) อ.ภูมิเดชา ขจรพิมานมาศ (ศิลปินอาวุโส) และ บัญชา สุริยบูรพกูล

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)