โฉมหน้าศิลปินหนุ่มกลุ่ม ทักษิณาวรรต ทั้ง ๗ (จากซ้าย) จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์), มาโนชญ์ เพ็งทอง, นายดี ช่างหม้อ
บัญชา สุริยบูรพกูล, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, ชัชวาล รอดคลองตัน, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)