การแสดง จินตลีลา ในพิธีเปิดนิทรรศการ (แสดงสัญลักษณ์เหตุแห่งทุกข์ และเส้นทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ คือมรรคมีองค์ ๘)

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)