แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
การทำงานศิลปะของผมส่วนใหญ่ จะเป็นการเก็บความประทับใจจากเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงของชีวิต จากการอ่าน ฟัง หรือจากการประสบเรื่องราวดังกล่าวด้วยตนเอง การสังเกตความงามของธรรมชาติใกล้ตัว นำมาผสมผสานกับความถนัดทางศิลปะ และทัศนคติที่ตนเองมีแนวคิดร่วมอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพุทธศาสนาและปรัชญาแบบตะวันออก ที่กล่าวถึงสัจธรรม ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์และธรรมขาติ และความต้องการหลุดพ้นจากห้วงแห่ง วัฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก)

กรุณาคลิกด้านล่าง เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ จิด-ตระ-ธานี
ประวัติ จิด-ตระ-ธานี
Jitdrathanee's Biography

 

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)