แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
เรามองเห็นความเป็นไปของชีวิต ความทุกข์ ความสุขเป็นธรรมดา มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตามความเป็นจริง ที่ทุกชีวิตมีเกิดมีตาย เราให้คุณค่า ความหมายของการมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ที่นำมาทั้งความวุ่นวายและสุขสงบ พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ได้สดับรับฟัง ถูกนำมาพิจารณาให้ได้เข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โลก ทุกชีวิตมีชีวิตอยู่เป็นตัวกำหนด
       เราค้นหาความเป็นจริงของชีวิต ผ่านหลักคำสอนในพุทธศาสนา เห็นถูกเห็นผิดบ้างไปตามกาละเวลา และสิ่งที่เข้ามากระทบอารมณ์ บางครั้งก็หลับใหลในความมึนเมาของมายาชีวิต บางครั้งก็ถูกปลุกให้ตื่นออกจากความหลงระเริงและมองหาความเป็นจริงแท้ ความคิดที่กระจ่างใสปรากฏได้ไม่นานนักก็หายไป เสมือนหนึ่งน้ำค้างที่หยดบนยอดหญ้าในค่ำคืนและละลายหายในยามสาย แสงแดดที่ส่องสว่างและจางหายไปในความมืด
จิตรกร   ธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ (ชื่อ-สกุลเดิม : บัญชา สุริยบูรพกูล)
เกิด   ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑, กรุงเทพฯ
ที่อยู่   ๔๕๕/๑๗ ถนนพระรามหก แขวงเพขรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร.   ๐ ๒๒๑๕ ๖๖๖๔-๖
มือถือ   ๐๘ ๔๐๕๕ ๕๕๓๕
โทรสาร   ๐ ๒๒๑๖ ๓๗๗๓
อีเมล   tanasade@live.com
เว็บไซต์   www.tithy.com
การศึกษา   โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, กรุงเทพฯ
วิทยาลัยในวัง (ชาย) จิตรกรรมไทยประเพณี, กรุงเทพฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาพพิมพ์ : เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ


การแสดงผลงาน
๒๕๒๙   ร่วมแสดงนิทรรศการ 'ศิลปกรรมสตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑' ณ บ้านพักฉุกเฉิน ทุ่งสีกัน กรุงเทพฯ
๒๕๓๖   อาจารย์สอนศิลปะ สถาบันจอห์นโรเบิร์ต พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
๒๕๔๓   ศิลปสัญจร 'สองพันทาง' ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ.นครราชสีมา, ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๒๕๔๔   นิทรรศการศิลปกรรม 'สานเกลียวศิลป์' ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
๒๕๔๖   ร่วมแสดง ศิลปกับสังคม ๒๕๔๖ '๓๐ ปี ๑๔ ตุลา เพื่อสันติภาพ เสรีภาพ มนุษยชาติ' ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
๒๕๔๗   นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย 'ทักษิณาวรรต' ณ โรงแรมทริปเปิลทู บูติก สีลม กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ 'เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์' ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
ปี '๔๗-'๔๘ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร 'ศิลปะกรรมกับสิ่งแวดล้อม' โดยกลุ่มจามจุรี ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, หอศิลป์โปรแกรมศิลปะ สถาบันราชภัฏเลย จ.เลย และ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นิทรรศการกลุ่มทักษิณาวรรต 'ศิลปะบนเรือนไม้' ณ ๑๑ แกลเลอรี่ และ สุข ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ
๒๕๔๘   นิทรรศการกลุ่มทักษิณาวรรต 'นอกเหตุเหนือผล' ณ Gallery Hall way ชั้น ๒-๓ ตึก ซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส กรุงเทพฯ
๒๕๔๙   นิทรรศการศิลปะกรรมกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มจามจุรี 'Art with love' ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ และ เลียมแกลอรี่ พัทยา จ.ชลบุรี
นิทรรศการกลุ่มทักษิณาวรรต 'Memories by the sea' ณ แกลเลอรี่โอเปียม พัทยา จ.ชลบุรี
มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
๒๕๕๐   นิทรรศการกลุ่มจามจุรี 'บันทึกหัวหิน ๒๕๕๐' ณ บ้านศิลปิน หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
นิทรรศการกลุ่มจามจุรี '๖๐ ปีแห่งพระบารมีปกเกล้าฯ' ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม 'โฉมหน้าศิลปิน' ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม 'Boundless' ร่วมกับภัทรวดีเทียเตอร์ ในงานเทศกาล BKK Fringe Festival 2008 มกราคม - กุมภาพันธ์
นิทรรศการกลุ่ม 'TVIM' ยอกยาแกลอรี่ เมืองยอกจาการ์ต้าร์ ประเทศอินโดนิเซีย
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากลุ่มน้ำโขง 'เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น' นิทรรศการศิลปะสัญจรครั้งแรกที่เกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือสร้างสรรค์จากภัณฑารักษ์ ๔ ชาติ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม จัดที่ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ และ Maison de la Culture de Ban Naxay ลาว, Meta house พนมเปญ กัมพูชา, Viet Art Center ฮานอย เวียดนาม
๒๕๕๑   นิทรรศการเดี่ยว (ภาพพิมพ์แกะไม้) 'เปลือย' ณ ร้านอาหาร เฮมล๊อค ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
นิทรรศการ ๒๕ ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 'LONG MARCH' ณ อาร์ทเทอรี่ แกลเลอรี่ เดอะสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
๒๕๕๓   นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 'พุทธศิลป์ในจินตนาการ' อีเว่นฮอลล์ ชั้น ๒ โอพี การ์เด้นท์ เจริญกรุง ๓๖ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 'จากดวงใจถวายพ่อหลวง' อีเว่นฮอลล์ ชั้น ๒ โอพี การ์เด้นท์ เจริญกรุง ๓๖ กรุงเทพฯ
๒๕๕๔   นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 'จากดวงใจถวายพ่อหลวง ๘๔ พรรษา' อีเว่นฮอลล์ ชั้น ๒ โอพี การ์เด้นท์ เจริญกรุง ๓๖ กรุงเทพฯ
๒๕๕๕   นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 'Nude Arts Workshop Project 2nd' ในวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์เพาะช่าง กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 'พุทธศิลป์ในจินตนาการ ๒' อีเว่นฮอลล์ ชั้น ๒ โอพี การ์เด้นท์ เจริญกรุง ๓๖ กรุงเทพฯ


กิจกรรมพิเศษ : Activities
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓   วิทยากร รายการ Colorful Color Yo
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕   ภัณฑารักษ์ Club Arts Gallery
Artist   Tanasade Silaaphiwon (2007 change name from Bancha Suriyaburaphakul to Tanasade Silaaphiwon)
Born   3 July 1968, Bangkok.
Address   455/17 Rama 6 Rd., Petchaburi, Rajtevee, Bangkok, Thailand 10400
Phone   +66 (0) 2 215 6664-6
Mobile   +66 (0) 8 4055 5535
Fax   +66 (0) 2 216 3773
Email   tanasade@live.com
Website   www.tithy.com
Education   Diploma, Phratamnak Suan Kularb School for Adults (Men's College in the Court), traditional Thai mural painting, Bangkok.
BFA. (Printmaking : 2nd Class Honours) Faculty of fine and applied art, Chulalongkorn University, Bangkok.


Exhibitions

1996
  Group Exhibition '1st Women's Art Exhibition', Bangkok.
2000   Group Exhibition 'Two thousand ways visual arts', Rajamangala Institute of Technology, 3 places over Thailand: Nakorn Rajsima, Khon Kaen and Pathum Thani.
2001   Group Exhibition 'In Conjunction to Art' at Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok.
2004   Group Exhibition 'Thaksinawat' at Triple Two Boutique Silom Hotel, Silom Rd., Bangkok.
Jamjuree Group Exhibition 'Art and Environment' at Jamjuree art gallery, Bangkok.
2005   Thaksinawat Group Exhibition 'Art at Thai Teak Wood House' 11 Gallery cusine & Suk 11, Sukhumvit 11 Rd., Bangkok.
Thaksinawat Group Exhibition 'Beside & Beyond' at The Gallery Hall Way 2-3 floor, CRC Tower, All Seasons Place, Wireless road, Bangkok.
2006  

Jamjuree Group Exhibition 'ART WITH LOVE' at Grand Hall, River City shopping complex, Bangkok and Liam’s gallery, Pattaya, Chonburi.
Thaksinawat Group Exhibition 'Memories by the sea' at Gallery Opium, Pattaya, Chonburi.
Group Exhibition '60 years of His Majesty the King Prestige' at Jamjuree art gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
Group Exhibition 'Artist self Portrait' at the Silom Galleria, Silom Rd., Bangkok.
Group Exhibition 'Seacon Squre Art Exposition to Celebrate the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne' at Seacon Square Shopping Complex, Bangkok.

2007   Jamjuree Group Exhibition 'Hua-Hin Documentary 2007' at Baan Silapin art gallery, Hua-Hin, Prachub-kirikhan.
Solo Exhibition (Wood block Printmaking) 'Nude' at Hemlock food & gallery, Phra-Arthid Rd., Bangkok.
2008   Group Exhibition 'Boundless' (Co-exhibition with Bangkok Fringe Festival No.8) at Patravadi Theatre, Bangkok.
Group Exhibition by Faculty & Alumni, The 25th Anniversary of Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, 'LONG MARCH' at Artery Gallery. The Silom Galleria, Silom Rd., Bangkok.
2010   Group Exhibition 'The imaginary of Buddhist Art' , O.P. Garden, Chareon-krung 36, Bangkok.
Group Exhibition 'The Royal Father in Our Heart' , O.P. Garden, Chareon-krung 36, Bangkok.
2011   Group Exhibition 'The Royal Father in Our Heart' , O.P. Garden, Chareon-krung 36, Bangkok.
2012   Nude arts workshop project exhibition 2012 at Poh-Chang Academy of arts gallery.
Group Exhibition 'The imaginary of Buddhism 2', O.P. Garden, Chareon-krung 36, Bangkok.
  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)