แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
การเดินทางของชีวิตคนเรา ล้วนแล้วแต่มุ่งที่จะแสวงหาความสุขที่เที่ยงแท้ และหนทางสว่างแก่ชีวิต ซึ่งต้องค้นหาตามวิถีทางของแต่ละคน ผ่านความทุกข์ ความสุข มากมาย ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน แต่จากการได้ร่วมพิธีกรรมทางศาลนาก็ทำให้ ข้าพเจ้าพบกับความสุขสงบ รู้ในสัจธรรมที่ว่า สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นตั้งอยู่และย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา เมื่อเราไม่ยึดมั่นในความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาตินั้น จากความไม่รู้ก็ค่อยๆ นำสู่ความรู้ จากมืดสู่สว่าง เหมือนการได้จุดเทียนแห่งปัญญาขึ้น นำพาสู่ความสุขสงบ สะอาด สว่างในที่สุด
จิตรกร   ชัชวาล รอดคลองตัน
เกิด   วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๗, กรุงเทพฯ
ที่อยู่   ๑ หมู่ ๕ เพชรเกษม ซอย ๔๘ แยก ๔๑ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร.   ๐ ๒๘๖๙ ๕๓๕๙
มือถือ   ๐๘ ๗๑๖๕ ๗๙๗๙, ๐๘ ๑๒๗๙ ๓๙๗๗
อีเมล   thong.crt@gmail.com , chatchawan_thong@hotmail.com
การศึกษา  

จิตรกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง, ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ
ศิลปกรรมบัณฑิต (จิตรกรรม), คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, ๒๕๓๗. ปทุมธานีการแสดงผลงาน
๒๕๓๓, ๒๕๔๒   ร่วมแสดงศิลปกรรม 'นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต' โตชิบ้าไทยแลนด์ครั้งที่ ๒ และ ๑๑
๒๕๓๕   ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา 'นิทรรศการเพราะช่าง ๗๙ ปี'
๒๕๓๖   ร่วมแสดงนิทรรศการ 'เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง ๑๐๐ ปี เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ' ณ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
๒๕๓๖, ๒๕๓๙   ร่วมแสดง 'ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์' ครั้งที่ ๑๐ และ ๑๓
๒๕๓๖ - ๒๕๔๔   ร่วมแสดง 'นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑๗, ๒๑, ๒๓-๒๕' ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ผ่านฟ้า
๒๕๓๗, ๒๕๔๒   ร่วมแสดง 'ศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ ๙'
ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ ตามแนวพราราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑๔ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
๒๕๓๘ - ๒๕๔๒   การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฟิลลิปมอริส ครั้งที่ ๒, ๔ และ ๖
๒๕๓๘   การแสดงศิลปนิพนธ์ 'สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๔' ณ ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
๒๕๓๘ - ๒๕๔๐   ร่วมแสดงนิทรรศการ จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ ๑ - ๓ ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
๒๕๓๘   ร่วมแสดงนิทรรศการเปิดหอศิลป์เพาะช่าง
นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 'เมืองไทยสวรรค์ ผู้มาเยือน' โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลด์
๒๕๓๙   ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
นิทรรศการศิลปะชุด 'ภาพลักษณ์ และ จินตนาการ' ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
๒๕๓๙ - ๒๕๔๓   ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย ณ ห้องแสดงภาพธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ
๒๕๔๐   ร่วมแสดงภาพ 'บัตรอวยพรวันสงกรานต์' ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๒๕๔๑   ร่วมนิทรรศการ 'มองศิลป์ผ่านสิงห์' โดยบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
๒๕๔๑, ๒๕๔๓   การแสดงนิทรรศการกลุ่ม 'สีสัน ปลายพู่กัน อันดามันภูเก็ต'
๒๕๔๒   ร่วมแสดงนิทรรศการ 'จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ครบรอบ ๗๒ พรรษา' โดยธนาคารกสิกรไทย
๒๕๔๓   นิทรรศการ 'ภาพร่างต้นแบบ' ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
นิทรรศการ 'ผลงานจริง' ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๕๔๔   ร่วมแสดง 'ภาพผู้ลี้ภัยในประเทศไทย' โดย สนง.ข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ณ วังสวนผักกาด
๒๕๔๕   นิทรรศการจิตรกรรม 'ในหลวงในหัวใจศิลปิน' ณ อาคารสีลมแกลเลอเรีย
ศิลปกรรมครบรอบ ๑ ปี อาเตอลิเย อาร์ตแกลเลอรี่
๒๕๔๖   นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๖ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
นิทรรศการศิลปกรรม 'เพื่อหอศิลป์เชียงราย' ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
๒๕๔๗   นิทรรศการ 'อมตะอวอร์ต ครั้งที่ ๑' ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
นิทรรศการ 'จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๗' ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
๒๕๔๘   นิทรรศการ 'อมตะอวอร์ต ครั้งที่ ๒' ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
๒๕๕๐   นิทรรศการ 'จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา' โดยธนาคารกสิกรไทย ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน

นิทรรศการกลุ่ม
๒๕๔๔   จิตรกรรมชุด 'ปรัชญา - ธรรม - ชาติ' ของ ชัชวาล รอดคลองตัน และ เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้
นิทรรศการ '๒๕ ศิลปินไทย' ณ ศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์
The Collection Arts of Exhibition 2001
จิตรกรรมกลุ่ม 'คนเล่นสีน้ำ' ณ โรเยล การ์เดน พลาซ่า พัทยา
๒๕๔๔ - ๒๕๔๕   ก่อตั้งกลุ่ม I-Paint เพื่อแสดงผลงาน และความคิดหลากหลาย ด้านเทคนิคต่างๆ ของงานวิจิตรศิลป์สู่ชุมชน ชุด 'สี - น้ำ'
แสดงผลงานกลุ่ม I-Paint สดุดีมหาราชา ๕ ธันวาคม ณ หอศิลป์บ้านเล็กๆ สอนศิลปะ
๒๕๔๕   นิทรรศการกลุ่ม 'เส้นศิลป์ไทย' ณ บ้านบางกอกแกลเลอรี่, ห้องศิลป์กองดี จ.เชียงใหม่
นิทรรศการ '๑๒ ภาพลักษณ์ไทย' ณ RCK Tower ถ.สีลม
๒๕๔๖   นิทรรศการกลุ่ม 'ทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๑' ณ ทริปเปิลทูบูติค สีลม
นิทรรศการ '๔ ศิลปินไทย' ณ วอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการ 'โรงมหรสพทางวิญญาณ' ณ วัดปัญญานันทาราม
๒๕๔๗   นิทรรศการ 'อยู่อย่างไทย' ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก
๒๕๔๘   นิทรรศการ กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๒ 'ศิลป์บนเรือนไม้' ณ สุข ๑๑ แกลเลอรี่ สุขุมวิท ๑๑
นิทรรศการ กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๓ 'นอกเหตุเหนือผล' ณ ออลซีซันเพลส ถ.วิทยุ
๒๕๔๙  

นิทรรศการ กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๔ 'ความทรงจำจากท้องทะเล' ณ แกลเลอรี่โอเปียม พัทยา
นิทรรศการ 'เปิดตัว Art Thailand' กรุงเทพฯ
นิทรรศการ 'จิตศรัทธา' โดย ๔ ศิลปิน ณ ริเวอร์ซิตี้ ชั้น ๔ สี่พระยา
นิทรรศการ 'ศิลปินกับความประทับใจต่อในหลวง' ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๒๕๕๐   นิทรรศการ 'โฉมหน้าศิลปิน' ณ ศูนย์การค้า เดอะสีลมแกลเลอเรีย
นิทรรศการ 'รวมมิตรวิจิตรศิลป์ ศิษย์เก่าเพาะช่าง' ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
นิทรรศการ 'Live-reflection' ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ สีลม
๒๕๕๑   นิทรรศการ 'Boudless' ณ ภัทราวดีเธียเตอร์ ซ.วัดระฆัง

นิทรรศการเดี่ยว
๒๕๔๖   นิทรรศการชุด งแสงในบรรยากาศแห่งความศรัทธาง ณ ริเวอร์ซิตี้ ชั้น ๔ สี่พระยา
๒๕๔๙   นิทรรศการชุด 'Study in light' ณ Carpediem Gallery ซ.ร่วมฤดี
๒๕๕๑   นิทรรศการชุด 'คติพุทธ - คติธรรม - คติสุข' ณ นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ สีลม

ผลงานชิ้นสำคัญ
๒๕๔๖   ผลงาน 'สวรรค์' ณ บริเวณสปา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
๒๕๔๙   ผลงาน 'สวรรค์' ณ บริเวณสปา โรงแรมดุสิตธานี เชียงใหม่


รางวัลเกียรติยศ
๒๕๓๓   รางวัลที่ ๓ 'วันสิ่งประดิษฐ์'
๒๕๓๖   รางวัลชมเชยนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน 'ภารกิจพระแม่เจ้าเพื่อชาวไทย'
๒๕๓๘   รางวัลเกียรติคุณจากการแสดง 'ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย' ครั้งที่ ๒ ของ บริษัท ฟิลลิปมอริส
รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม นิทรรศการจิตกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 'เมืองไทยสวรรค์ของผู้มาเยือน' โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลด์
๒๕๔๐   รางวัลดีเด่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ 'สุขภาพดีถ้วนหน้าเพราะพระบารมี' โดยกระทรวงสาธารณสุข
๒๕๔๑   รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ครบรอบ ๗๒ พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย
๒๕๔๒   รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากการแสดง 'ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย' ครั้งที่ ๖ โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส
๒๕๔๓   ได้รับคัดเลือกผลงานศิลปกรรม จากภาพร่างต้นแบบประเภทจิตรกรรม ขยายไปติดตั้ง ณ จังหวัดพังงา ในโครงงานการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
โล่เกียรติคุณ จากการแสดง 'ภาพผู้ลี้ภัยในประเทศไทย' โดย สนง.ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
๒๕๔๔   รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๕
๒๕๔๗   ได้รับประกาศนียบัตร 'ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านจิตรกรรม' โดยวัดปัญญานันทาราม
๒๕๔๘   ได้รับคัดเลือกเป็น 'ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศิลปกรรม' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
๒๕๕๐   รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ (Grand Prize) The BEPPU Asia Biennale of Contemporary Art 2007, ณ Oita Beppu Art Museum, Japan.

Artist

  Chatchawan  Rodklongtan
Born   Tuesday 4 June 1974, Bangkok.
Address   1 Moo 5, Petchkasem Soi 48 (Section 41), Bangduan, Pasicharoen, Bangkok, Thailand 10160
Phone   +66 (0)2 869 5359
Mobile   +66 (0)8 7165 7979, +66 (0)8 1279 3977
Email   thong.crt@gmail.com
Education   Diploma (Painting, 1992), Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Pohchang Campus, Bangkok.
BFA. (Painting, 1994), Faculty of Fine & Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum thani.


Exhibition

1990, 1999
  2nd, 11st Toshiba's art competition 'Brings Good Things to Life'

1992
  Poh Chang 79th Anniversary Art Exhibition.

1993
  Poh Chang 80th Anniversary Art Exhibition at World trade center, Bangkok.
1993, 1994   Contemporary Art Exhibition by Young Artists.

1993, 1997,
2001
  17th, 21st, 23rd-25th 'Bua Luang Exhibition of Paintings' at The Musical Art Centre, 3rd floor, Bangkok.

1994, 1999
  9th 'Contemporary Art Exhibition' Organized by Petroleum Authority of Thailand (PTT).
14th 'Sufficiency Economy Art Exhibition' at Silpakorn University Art Gallery.
1995   Art Thesis Exhibition at World Trade Center, Bangkok.
Opening Poh Chang Art Gallery Exhibition.

1995, 1997,
1999
  2nd, 4th, 6th 'Best Arts of Thailand Exhibition' Organized by Philip Morris Company.

1995 - 1997
  1st - 3rd Panasonic's Contemporary Painting Exhibition at National Museum Gallery.

1996
  42nd National Art Exhibition.
'Symbolic & Imagine' Art Exhibition at River City Shopping Complex.
1996 - 1997,
1999, 2000
  'Contemporary Art Exhibition' Promoted by Thai Farmers Bank.
1998   'Exhibition of art Singha 65 years' Organized by Boon Rawd Brewery Company.

1998, 2000
  1st Painting Exhibition 'Phuket-Andaman'.
1999   'Honour His Majesty The King's 6th Cycle Birthday Anniversary Art Exhibition' Organized by Thai Farmer Bank.
2000   'Models & Sketches Exhibition' to Honour His Majesty The King's 6th Cycle Birthday Anniversary at National Museum Gallery.
2001   'Images : Refuge in Thailand' The Painting Exhibition in Commemorating 25th Anniversary of cooperation between the Royal Thai Government & UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) at Suan Pakkad Palace Art Museum.
2002   The Exhibition of paintings 'The King in The Heart of Artists' at Silom Galleria.
26th 'Bualuang Exhibition of Paintings' at The Queen's Gallery.
'Painting Exhibition for Chiang Rai Art Hall' at National Museum Gallery, Chao Fah Road.

2004
  1st 'Amata Art Award Exhibition' at National Museum Gallery, Chao Fah Road.
27th 'Bualuang Exhibition of Paintings' at The Queen's Gallery.

2005
  2nd 'Amata Art Award Exhibition' at National Museum Gallery, Chao Fah Road.
2007   Painting Exhibition in Honour of H.M. the King's 80th Birthday, organized by Kasikorn Bank at Siam Paragon Shopping Cenplex.

Group Exhibition

2001

 

'Philosophy Truth Natural' Duo Painting Exhibition by Chatchawan Rodklongtan &
Ekasit Jirattikanon at River City Shopping Complex.
'25 Thai Artists' Contemporary Exhibition at Ploenchit Shopping Center.
The Collection Arts of Exhibition 2001.
'Playing Water color' at Royal Garden Plaza Pattaya.

2001 - 2002   Had founded an art group 'I-Paint (Khon-Len-Si)'.
'Water - Color' Exhibition by I-Paint group.
'Painting Exhibition in Honour of H.M. The King' by I-Paint group.
'Sen Silp Thai' at Baan Bangkok Restaurant & Gallery.
'Sen Silp Thai' at Gong Dee Studio, Chiang mai.
'12 Thai Images' Art Exhibition at RCK Tower, Silom Road.
2002   'Living Thai' Exhibition at The Grand Hotel.
2003   'Thaksinawat' Art Exhibition at Triple Two Boutique Hotel, Silom Road, Bangkok.
2004   'Four Thai Artists Exhibition' at Washington D.C., USA.
2005   'The Theatre of The Spiritual Entertainment' Exhibition at Wat Panyanandaram.
'Art at Thai Teak Wood House' 2nd Exhibition by Thaksinawat group at Suk 11 Gallery, Sukhumvit 11.
'Besides & Beyond' 3rd Exhibition by Thaksinawat group at All Seasons Place, Wireless Road., Bangkok.
2006   'Memories by the Sea' 4th Exhibition by Thaksinawat group at Gallery Opium, Pattaya.
'Art Thailand Debut' Exhibition, Bangkok.
'Faith' Exhibition by 4 Thai Artists at River City Shopping Complex, 4th Floor, Si Phraya Rd.
'The Artists's Impression to our King' Exhibition at Queen's Sirikit Convention Centre.
2007   'Artist Self Portrait' Exhibition at Silom Galleria.
'Poh Chang Alumni Fine Arts Exhibition' at C.P. Seven Art Gallery.
'Live-Reflection' Exhibition at Chanpen Restaurant, Silom Road.
2008   'Boundless' Exhibition at Patravadi Theatre, Soi Wat Rakang, Bangkok.

Solo Exhibition
2003   'Light in Atmosphere of Faith' Exhibition at River City, 4th Floor, Si Phraya Rd.
2006   'Study in Light' Exhibition at the Carpediem Gallery, Soi Ruam-rudee.
2008   'Principles of Buddhism - Faith - Happiness' Exhibition at Number One Gallery, Silom Galleria.

Masterpiece
2003   'Heaven' at THE SPA, Dusit Thani Hotel, Bangkok.
2006   'Heaven' at THE SPA, Dusit Thani Hotel, Chiang Mai.

Award & Honour

1990
  3rd Prize 'The Elaborater's Day'.
1993   Honorary Mention, Children and Youth Exhibition 'Queen Mother's Work for the Thai'.

1995
  Honorary Award, 2nd Best Arts of Thailand, organized by Philip Morris Company.
1st Prize, Contemporary Art by young Artists 'Thailand, Heaven for Visitors'.

1997
  1st Prize, Exhibition in Honour of H.M. the King 'Good Health under His Royal Patronage', Organized by the Ministry of Public Health.
1998   Special Awards, Painting in Honour of H.M. the King's 72nd years, organized by Thai Farmers Bank.

1999
  Honorary Award, 6th Best Arts of Thailand, organized by Philip Morris company.
Participated as a judge for Children’s Competition on Mother’s Day, Nakhorn pathom.
Designed the Buddhist Monastery of 'Wat Chai Chimplee'.

2000
  1st prize, Models and Sketches in Honour of H.M. the Kign's 6th Cycle Birthday Anniversary.
3rd Prize (Semi-traditional Thai painting) 25th Bualuang Exhibition of Paintings.
2004   Honorary Award for a Painter who promoted Buddhism by Wat Panyanandaram.
Had selected to be a Good Alumnus of Fuculty of Fine & Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
2007   Grand Prize, The Beppu Asia Biennale of Contemporary Art 2007, at Oita Beppu Art
Museum, Beppu city, Japan.
  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2014 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)