คำชื่นชม 'ผลงานชุด คติพุทธ : คติธรรม : คติสุข' โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา และ จตุรงค์ เก็งวินิจ (27 มีนาคม - 26 เมษายน 2551)
ทัศนะ แนวความคิด ขั้นตอนการทำงานชุด 'คติพุทธ : คติธรรม : คติสุข' โดย ชัชวาล รอดคลองตัน (27 มีนาคม - 26 เมษายน 2551)
 ผลงาน 'Rest in Sufficiency' ของชัชวาล รอดคลองตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (Grand Prize) ในการประกวดผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยระดับเอเชีย The BEPPU Asia Biennale of Contemporary Art 2007 และต่อไปนี้คือการประมวลภาพ (บางส่วน) ของการเดินทางไปรับรางวัลและร่วมกิจกรรม ณ ประเทศเจ้าภาพ ที่เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 16 มกราคม 2550

  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)