กฤษณะ เขียน : 'การประกวดพระพิฆเนศวร ครั้งที่ ๑' (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒)
กฤษณะ เขียน : 'ศิลปะไทย….กับความเป็นสากล' (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒)
กฤษณะ เขียน : 'จิตรกรไส้แห้งรุ่นอาวุโส อังคาร กัลยาณพงศ์..!!!!!' (๕ ตุลาคม ๒๕๕๒)
 

  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)