ศิลปินทั้ง ๖ ถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธิเปิดนิทรรศการ
(จากซ้าย) เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์, มาโนชญ์ เพ็งทอง, จิด-ตระ-ธานี, ชัชวาล รอดคลองตัน, บัญชา สุริยบูรพกูล, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ (ประธานเปิดนิทรรศการ) และ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)