คุณทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ (Mr.Tachapong Pravesvararat, CEO. SEAFCO PUBLIC CO., LTD.) กำลัง รินน้ำลงกระบอก เพื่อชักป้ายเปิดนิทรรศการ

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)