จารุณี สุขสวัสดิ์ นักแสดงสาวเจ้าบทบาท (ศิลปินรับเชิญ) นำผลงานประติมากรรม ม้ากัณฐกะ ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ ทักษิณาวรรต
(จากซ้าย) จิด-ตระ-ธานี, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์, บัญชา สุริยบูรพกูล, จารุณี สุขสวัสดิ์, ชัชวาล รอดคลองตัน และ อ.บำรุงศักดิ์ กองสุข (ศิลปินรับเชิญ)

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)