Suwat2011   นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว : Solo Art Exhibition
หน้าต่างแห่งปัญญา : Windows of Wisdom

โดย ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ : by Suwat Saenkattiyarat

ณ The Arts House At The Old Parliament ประเทศสิงคโปร์
จัดแสดง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

At The Arts House At The Old Parliament, Singapore.
During 8 - 16 January 2011.

 

หน้าต่างแห่งปัญญา : คุณค่าแท้ของการเกิดเป็นมนุษย์

     ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้ารังสรรค์ขึ้น จากแรงปรารถนาภายใน ที่ต้องการให้ท่านทั้งหลายได้สัมผัสถึงสุนทรียรส อันมีจุดกำเนิดมาจากความงามของ "สภาวะแห่งพุทธปรัชญา" ภาษาใดในโลกกันเล่า  จึงจะสามารถพรรณนาทิพยสภาพ อันยิ่งใหญ่เช่นนี้จนหมดจดครบถ้วนได้ นอกไปเสียจากการประกาศก้องผ่านภาษาภาพ ในฐานะแห่งความเป็นจิตรกรของข้าพเจ้า หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้น  ถูกตรึงสลักลงบนแผ่นไม้ ผ่านความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ ก่อนที่จะทำการเพนท์สีด้วยความประณีตบรรจง ความละเอียดอ่อนของชิ้นงาน เกิดจากทักษะและประสบการณ์อันยาวนาน  ตามกลวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณ อาทิ การเขียนลายรดน้ำเข้าไปผสมผสาน ถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพชน ส่งผลให้เกิดเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่กลมกลืน และสมบูรณ์แบบ ศิลปะสื่อผสม (Mixed Medias) ชุดนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยความสงบนิ่ง ทั้งยังเห็นถึงความเด็ดขาด อ่อนโยน พลิ้วไหว ที่ปรากฏอยู่ในลายเส้น  ข้าพเจ้าภูมิใจกับผลงานชุดนี้มาก เพราะต้องใช้ปัญญาและความรู้ทางศิลปะ ในการแก้ปัญหาบนพื้นผิวที่แตกต่างให้ประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน อีกทั้งวัสดุหลากหลาย ที่ฝังเข้าไปในเนื้อไม้ เช่น แผ่นทองแดง หรือพระพุทธรูปที่หล่อด้วยเนื้อโลหะ ผสมทองเหลืองและเงินนั้น ล้วนเป็นวัสดุคงทนมีคุณค่า และบางชิ้นยังเป็นของเก่าหายาก
    หวังว่างานของข้าพเจ้าจะเป็นดังหน้าต่าง ที่เผยความจริงแห่งห้วงมหาปัญญาอันลึกซึ้งให้ปรากฏ เมื่อหน้าต่างใจถูกเปิด หัวใจที่อ่อนโยนทุกดวงจะได้สัมผัส ซึมซับ และหลอมรวมจนเป็นหนึ่งเดียวกับความงามจริงแท้นี้

ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
จิตรกร


ผศ.สุวัฒน์ ถ่ายภาพหน้าผลงาน ที่ เรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์ พ.ศ. 2553

 Art House has the pleasure of inviting you
to the official opening reception
of the Thai Art Exhibition.

"Windows of Wisdom"
Solo Exhibition By Suwat Saenkattiyarat

Guest of Honour
H.E. Mr.Nopadol Gunavibool 
(Thai Ambassador of Singapore)

on Saturday 8th January 2011
at The Arts House At The Old Parliament, Old Parliament lane, Singapore.

Attire: Smart Casual
RSVP: lenachew@kasara-art.com
Tel. +65-9182-4000, +65-9455-5769

Program
6:15 pm.    Registration of Guests
6:45 pm.    Arrived of Guest of Honour
7:00 pm.    Thai Contemporary Dance "Black mind & White mind"
By Faculty of Fine & Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand.

7:10 pm.    Artist speech Inspiration of "Windows of Wisdom"
7:15 pm.    Guest of Honour's speech & Gift Presentation.
7:30 pm.    Lucky Draw from Artist

Presenter:    Art House Old Parliament
Supporter:    Kasara de Elite Art & Event management
Official Reception Caterer:    Thai Style Pantry

Back to Top

 
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)