นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว ครั้งที่ ๕ : Solo Exhibition V
จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ : Image of Heavenly Realm

โดย สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ : by Suwat Saenkattiyarat

ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๑ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

at 1st floor of Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Opening reception on 17 September 2009, 18.30
The exhibition will be held from 17 September - 5 October 2009.

Opening hours are
Mondays - Fridays : 10.00 - 19.00,
Saturdays - Sundays : 12.00 - 18.00
อ่านประวัติ อ.สุวัฒน์ จากสูจิบัตรนิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ ๔ 'ธรรมปรัชญา - เทวานุภาพ' โดย พจนีย์ ตีระวนิชอ.สุวัฒน์ ถ่ายภาพหน้าผลงาน ที่ เรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
 สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ (Suwat Saenkattiyarat)
ตัวอย่างผลงานที่จะร่วมแสดงในนิทรรศการ 'จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ : Image of Heavenly Realm'สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ (Suwat Saenkattiyarat)
ตัวอย่างผลงานที่จะร่วมแสดงในนิทรรศการ 'จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ : Image of Heavenly Realm'

  สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ (Suwat Saenkattiyarat)
ตัวอย่างผลงานที่จะร่วมแสดงในนิทรรศการ 'จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ : Image of Heavenly Realm'

Back to Top
 
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)