แวะเข้าชมหมู่ปลาใน อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด (เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) จ.นครสวรรค์

๙๙ ภาพ บรรยากาศ work shop สุดหรรษา กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๑ 'พิษณุโลก-สุโขทัย' (๑๙-๒๒ ก.ย. ๒๕๕๑)

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)