Last updated on
Sunday 19th June 2011
Since: Wednesday 26 July 2007
Since: Wednesday 11 July 2007
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกลุ่มศิลปินไทย ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย 'ทักษิณาวรรต'
Welcome to Official website of a Thai Contemporary Artists Group 'Thaksinawat'

 
turning to the right with thaksinawat
ชมภาพบรรยากาศ work shop หรรษา กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๑ : 'พิษณุโลก-สุโขทัย' (๑๙-๒๒ ก.ย. ๒๕๕๑) ๙๙ ภาพ

 
บทความใหม่
ธณาเศรษฐ์ เขียน : 'ธ ทรงเป็นที่รักยิ่ง ปวงไทย (Our Beloved The King)' (๒ ส.ค. ๒๕๕๖)
ธณาเศรษฐ์ เขียน : 'เรื่องเล่าจากฝีแปรงและพู่กันไทย...บินไกลสู่ยอกยาการ์ต้า' (๑๗ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๑)
สุวัฒน์  เขียน : 'วิวัฒนาการของจิตรกรรมไทย' (๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑)
'พุทธศิลปิน' (บทความชื่นชม สุวัฒน์ แสนขัติยรัตย์) โดย พจนีย์ ตีระวนิช (ส.ค. ๒๕๕๐)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Anima Orbit by Ekasit Jirattikanon   นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว : Solo Art Exhibition
วัฏจักรโคจร : Anima Orbit

โดย เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ : by Ekasit Jirattikanon

ณ The Gallery Contemporary Art สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
จัดแสดง ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

At The Gallery Contemporary Art, Silom Galleria, Bangkok.
During 11 August - 10 September 2011.

รายละเอียดเพิ่มเติม : More info

Back to Top

 

Suwat2011   นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว : Solo Art Exhibition
หน้าต่างแห่งปัญญา : Windows of Wisdom

โดย ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ : by Suwat Saenkattiyarat

ณ The Arts House At The Old Parliament ประเทศสิงคโปร์
จัดแสดง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

At The Arts House At The Old Parliament, Singapore.
During 8 - 16 January 2011.

รายละเอียดเพิ่มเติม : More info

Back to Top
 

นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย
ทักษิณาวรรต.คอม : Thaksinawat.com Art Exhibition

โดย ศิลปินกลุ่มทักษิณาวรรต : by Thaksinawat's Artists

ณ ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา, กรุงเทพฯ
เปิดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓

at 2nd floor, 220 room, River City Shopping Complex, Bangkok, Thailand.
Open daily : 10.00 - 20.00

Back to Top
 

  นิทรรศการแต่งเติมสุนทรียแห่งงานศิลป์กับศิลปินสัญจร
เอสพลานาด อาร์ตโชว์ : Esplanade' ArtShow

ชมการแสดงผลงานศิลปะ พร้อมบรรยายกาศการทำงานของศิลปิน อย่างเป็นกันเองโดย เหล่าศิลปินสัญจร นำโดย สล่าวารินทร์ ใจจันทึก : และเพื่อนๆ ศิลปินสัญจร อาทิเช่น
อาจารย์ไสว จิตสม / วัฒนา พูลเจริญ / วัณณา อยู่คง / ปรัชญธน ดาวเรือง / ไมตรี โพธิราช / ดินหิน / สุวิทย์  ใจป้อม / บรรจบปูธิปิน / อำนาจ ทองเกลียว / ปณต พร ช่างเหล็ก ฯลฯ

ณ แกรนด์ฮอลล์ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิเอสพลานาด ถนนงามวงค์วาน - แคราย
ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2553   เวลา 10:00 - 22:00 น.

Art Highlights..!
"Portrait Party" กิจกรรมการวาดภาพเหมือนหลากสไตล์ใน 1 ต้นแบบ โดยศิลปินภาพเหมือนนับสิบชีวิต ที่จะร่วมกันวาดผลงาน Portrait ในเทคนิคและรูปแบบเฉพาะตน โดย คุณอารยา  ต่อตระกูล ให้เกียรติเป็นนางแบบในการวาดภาพ ในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม เวลา 14:00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

Back to Top
 Back to Top
 

นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว ครั้งที่ ๕ : Solo Exhibition V
จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ : Image of Heavenly Realm

โดย สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ : by Suwat Saenkattiyarat

ณ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๒๕๕๒

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Opening reception on 17 Sep. 2009, 18.30
During 17 September - 5 October 2009.

รายละเอียดเพิ่มเติม : More info
 

Back to Top
 

  นิทรรศการจิตรกรรม Painting Exhibition
ภายใน-ภายนอก : Inner - Outer

โดย กฤษณะ ชวนคุณากร และ วาสนา สีสัง
by Krisana Chavanakunakorn & Wasana Srisang

ณ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม.
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑,

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Opening reception on 11 December 2008, 18.30
The exhibition will be held from 11 - 26 December 2008.

Opening hours are
Mondays - Fridays : 10.00 - 19.00,
Saturdays - Sundays : 12.00 - 18.00

ชมตัวอย่างภาพจิตรกรรม ๒ ศิลปิน และ
รายละเอียดเพิ่มเติม : More information

Back to Top
 

นิทรรศการศิลปกรรม เปลือย : Bare โดย 25 ศิลปินไทย
ช่วง มูลพินิจ, ทวี รัชนีกร, แนบ โสตถิพันธ์, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, อดุลย์พันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, วีระชาญ อุสาหะนันท์, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, พรชีวินทร์ มลิพันธุ์ , วราวุธ ชูแสงทอง, สมภพ บุตรราช, ประทีป คชบัว, สุรเดช แก้วท่าไม้, สมภพ แสงพรหม, ประสงค์ ลือเมือง, สุวัฒน์ วรรณมณี, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ธีระวัฒน์ คะนะมะ, จำนันต์ สารารักษ์, ธวัชชัย สมคง, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, วัชระ กล้าค้าขาย, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, วุฒิกร คงคา, กนก เมฆมุสิก, ชัชวาล รอดคลองตัน

Number 1 Gallery would like to invite you to the opening of the 'Bare' Exhibition, a series of selected nude paintings by famous artists. This exhibition will not only present paintings by artists well known for their portraitures, but also new introductions to nude paintings by artists who will undoubtedly make their marks on the scene, will be made. Thus, this upcoming exhibition is a showcase of a wide variety of aesthetics, all unique according to the qualities and techniques of each individual. With cooperation and approval by these 25 artists.

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 18.30 น.
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2551
Number 1 gallery เดอะ สีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ (เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมินตรา สงขาว(ผจก.แกลเลอรี่) โทร : 0 2630 3381, 08 1567 9671
website : www.number1gallery.com/nude
  Chatchawan's painting

Back to Top
 

นิทรรศการศิลปกรรม คติพุทธ : คติธรรม : คติสุข โดย ชัชวาล รอดคลองตัน

The Moral Precept : the contemporary art exhibition by Chatchawan Rodklongtan
ชัชวาลถ่ายทอดจิตรกรรมไทยร่วมสมัยแต่ยังไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย ผสานความคิดจินตนาการส่วนตัว แฝงปริศนาธรรม
The works represent the working style of contemporary Thai painting, yet still uphold the Thai uniqueness. By combining the artist’s personal thoughts and imagination to the depiction of dharma conundrums.

จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2551
Number 1 gallery เดอะ สีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมินตรา สงขาว โทร : 0 2630 3381, 08 1567 9671
website : www.number1gallery.com


ชมผลงานชุด 'คติพุทธ : คติธรรม : คติสุข'
 

Back to Top
 

นิทรรศการศิลปกรรม Boundless โดย กลุ่มทักษิณาวรรษ และ ๕ ศิลปินรับเชิญ

Art are boundless, Has no limited even nation or culture. Art release up and free our mind.
ศิลปะอยู่กับเราอย่างไม่มีขีดจำกัดหรือขอบเขตไม่ว่าจะชนชาติใดๆ หรือวัฒนธรรมใด ศิลปะช่วยให้เข้าใจสภาวะแห่งจิตให้พบแต่ความจรรโลงใจ

The selected artist is the both new coming artist and the award artist. Some of them get a award from many art competition some of them are the professor in the university and others is freelance painter, print-maker and sculpture as well. There are 10 artists together to present the theme of 'Boundless'

กลุ่มทักษิณาวรรต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน เทศกาลศิลปะการแสดง ณ บางกอก ครั้งที่ 8 (BKK fringe festival 2008) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ภัทราวดีเธียเตอร์ ซอยวัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการ Boundless จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2551 ณ แกลเลอรี่ ภัทราวดีเธียเตอร์ เปิดให้ชมทุกวัน
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 0 2412 7287-8 โทรสาร : 0 2866 3062 เว็บไซต์ www.patravaditheatre.com

 

นิทรรศการย่อย LIVE : reflection ภาพสะท้อนชีวิต
ณ ภัตตาคาร จันทร์เพ็ญ (Chanpen Thai Restaurant) ถนนสีลม กรุงเทพฯ
เปิดแสดงทุกวัน ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2635-7747

Artists: ชัชวาล รอดคลองตัน, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์, จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์), บัญชา สุริยบูรพกูล, วาสนา สีสัง, กฤษณะ ชวนคุณากร และ สมเกียรติ เลิศชวนะ
 
 

Back to Top
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)